Η στιβαρή παρέμβαση Σημίτη για το Ελσίνκι, η αργοπορημένη – γεμάτη ανακρίβειες απάντηση Καραμανλή & στο βάθος η αποτυχημένη επίσκεψη Δένδια.

Νίκος Αλατάς

Αρχές Απριλίου (03/04/2021) δημοσιεύεται άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη όπου σε αδρές γραμμές αποκαλύπτει με συνεκτικό τρόπο την πορεία προς την βαριάς σημασίας διπλωματική επιτυχία σχετικά με τα ελληνοτουρκικά & το κυπριακό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999. Για να θυμούνται οι παλιοί/παλαιές και να μαθαίνουν οι νεότεροι/νεότερες,  γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου στο 1999 και ειδικότερα στον μήνα Δεκέμβριο (10η & 11η Δεκεμβρίου 1999), βρισκόμαστε στην Σύνοδο Κορυφής όπου αποτελεί ορόσημο για τις ευρωτουρκικές & ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στα συμπεράσματα της εν προκειμένω Προεδρίας αναφέρονταν τα εξής:

 • ‘‘Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην Τουρκία, όπως επισηµαίνει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου της, καθώς και για την πρόθεση της Τουρκίας να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις της προκειµένου να συµµορφωθεί προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια κράτη. Με βάση την υφιστάµενη ευρωπαϊκή στρατηγική, για την Τουρκία, όπως και για άλλα υποψήφια κράτη, θα ισχύει µια προενταξιακή στρατηγική για την ενθάρρυνση και στήριξη των µεταρρυθµίσεών της. Η στρατηγική αυτή θα περιλαµβάνει ενισχυµένο πολιτικό διάλογο, µε έµφαση στην πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης ιδίως όσον αφορά το θέµα των ανθρώπινων δικαιωµάτων, καθώς και στα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 9 σηµείο (α). Η Τουρκία θα έχει επίσης την ευκαιρία να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς, και σε συνεδριάσεις µεταξύ υποψήφιων κρατών και της Ένωσης στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης. Σε συνδυασµό µε ένα εθνικό πρόγραµµα για την αποδοχή του κεκτηµένου, θα εκπονηθεί µια εταιρική σχέση προσχώρησης βάσει των συµπερασµάτων προηγούµενων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, αλλά µε προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσχώρηση λαµβανοµένων υπόψη των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων και των υποχρεώσεων ενός κράτους µέλους. Θα δηµιουργηθούν ενδεδειγµένοι µηχανισµοί παρακολούθησης. Για να ενισχυθεί η εναρµόνιση της τουρκικής νοµοθεσίας και πρακτικής µε το κεκτηµένο, καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει µια διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτηµένου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ενιαίο πλαίσιο για το συντονισµό όλων των πηγών κοινοτικής προενταξιακής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης’’.

Στο σπουδαίο ορόσημο του Ελσίνκι του 1999, η Ελλάδα επέτυχε την προώθηση της ένταξης των Ελληνοκυπρίων στην ΕΕ χωρίς προηγούμενη επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος, την διασύνδεση ελληνοτουρκικών σχέσεων & ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ. Με το Ελσίνκι είχαμε τα εξής εξόχως θετικά αποτελέσματα:

 1. Αλλαγή στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας & Τουρκίας.
 2. Σημαίνουσα αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας & Τουρκίας (αναβάθμιση διμερούς εμπορίου, αναβάθμιση ελληνικών επενδύσεων με κεντρικό σημείο τον τραπεζικό τομέα).
 3. Αναβάθμιση ενεργειακής συνεργασίας.
 4. Κινητοποίηση και στο επίπεδο της κοινωνίας πολιτών.

Τα παραπάνω βοήθησαν την Τουρκία να προωθήσει σε ένα βαθμό μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού του κράτους.

Το Ελσίνκι απετέλεσε μία Σπουδαία Επιτυχία της χώρας & του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη, ο οποίος ατενίζοντας με εκπληκτική διορατικότητα το μέλλον των διμερών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας άλλαξε μακράν προς το καλύτερο τις διμερείς σχέσεις, προώθησε την προοπτική δημιουργίας λύσεων αμοιβαίου και κοινά επωφελούς συμβιβασμού σε διαφορές με την Τουρκία όπως το ζήτημα της Αιγιαλίτιδας Ζώνης.

Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης στο άρθρο του σχετικά με το Ελσίνκι σκιαγραφεί με ξεκάθαρο τρόπο πως ο διάδοχος του Κώστας Καραμανλής μαζί με τον Πέτρο Μολυβιάτη υιοθέτησαν το καταστροφικό δόγμα της ακινησίας και άφησαν αναξιοποίητο το διπλωματικό κεκτημένο του Ελσίνκι.

Αφού πέρασαν κάποιες μέρες, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εδέησε να δώσει την δική του ανταπάντηση, η οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από διαστρέβλωση της πραγματικότητας για το Ελσίνκι από ανακρίβειες σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Καμία έκπληξη βέβαια για τον πολιτικό που εξαιτίας του η χώρα καταδικάστηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας (1995).

Ο Κωνσταντίνος Σημίτης με ταχύτητα φωτός ανταπάντησε στην πρόκληση Καραμανλή ως εξής:

Advertisement
 • «Στα «Νέα» (3.4.2021) έγινε προδημοσίευση της συμβολής μου στον συλλογικό τόμο «Η στρατηγική του Ελσίνκι, 20+1 χρόνια μετά» (εκδόσεις Σιδέρη). Αυτό το δημοσίευμα σχολίασε ο κ. Κ. Καραμανλής.  
 • Η δήλωση του Κ. Καραμανλή αποδεικνύει πράγματι τις διαφορετικές μας αντιλήψεις. 
   
  Πεποίθησή μου ήταν και είναι, ότι οι διαφορές με την Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίζονται ενεργά, στη βάση της εθνικής μας κυριαρχίας και του Διεθνούς Δικαίου, αξιοποιώντας την ισχύ που μάς δίνει η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλεονεκτήματα που μάς εξασφαλίζουν οι διεθνείς συμμαχίες μας. Η επ’ αόριστον παραπομπή των διαφορών με τη γείτονα σε μια μελλοντική κάθε φορά διευθέτηση, οδήγησε και θα οδηγεί στη διεύρυνση των τουρκικών διεκδικήσεων. Η πιο χαρακτηριστική και επώδυνη απόδειξη της αδράνειας είναι η εξέλιξη του Κυπριακού.
   
  Την περίοδο της συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι, η κυβέρνησή μου αξιοποίησε την ευνοϊκή συγκυρία της επιθυμίας της Τουρκίας για προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφ’ ενός λύσαμε το πολύπλοκο θέμα της ευρωπαϊκής ένταξης της Κύπρου και αφ’ ετέρου χαράξαμε έναν οδικό χάρτη επίλυσης των ελληνοτουρκικών.  
 • Ως προς το θέμα των χωρικών υδάτων πρέπει να σημειωθεί, ότι όλες οι κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Κ. Καραμανλή) συζητούσαν στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών το θέμα του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης, που είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και συναρτάται με το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ».

Ο Κώστας Καραμανλής έδειξε να στοιχίζεται πλήρως στην γραμμή Α. Σαμαρά σε αντίθεση με την λογική του νυν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με βάση την τοποθέτηση Καραμανλή αναθάρρησαν οι δυνάμεις της ακινησίας και χθες στην κοινές δηλώσεις Δένδια – Τσαβούσογλου στην Τουρκία στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών γίναμε μάρτυρες θεάματος για εσωτερική κατανάλωση που καμία σχέση δεν είχε με σωστή προετοιμασία επίσκεψης και ευόδωσης του στόχου περαιτέρω εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Βέβαια, και οι δύο ΥΠΕΞ έδωσαν παράσταση για εσωτερική κατανάλωση, στα καθ’ ημάς ο Δένδιας διέπραξε εκ νέου σημαίνοντα λάθη:

 • Ένα λάθος τα περί παραβιάσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την Τουρκία.
 • Ένα δεύτερο λάθος η μη σωστή προετοιμασία της επίσκεψης και η κατάληψη σε κατάσταση διπλωματίας της κανονιοφόρου.

Θλιβερή λοιπόν η εικόνα Δένδια στην Τουρκία και όχι για συγχαρητήρια, μάλιστα αν θέλαμε να δώσουμε μία ερμηνεία, κοίταζε στο εσωτερικό πρώτον διότι η ΝΔ φοβάται διαρροές προς την ακροδεξιά και δεύτερον διότι ο ίδιος ίσως έχει βλέψεις όπως φαίνεται για την θέση του Κ. Μητσοτάκη.

Έτσι δεν γίνεται Εξωτερική Πολιτική – Διπλωματία – Διεθνείς Διαπραγματεύσεις. Κάποτε και στις δύο χώρες πρέπει να ειπωθούν αλήθειες, οι οποίες ΄΄θα πονέσουν΄΄ αλλά θα δημιουργήσουν υπόβαθρο για εξαιρετικά θετικές λύσεις.

Στην δε σύγκρουση μεταξύ της καταστροφικής σχολής της ακινησίας & της σχολής της θετικής ατζέντας με στόχο αμοιβαίους & κοινά επωφελείς συμβιβασμούς ως λύσεις ο γράφων σαφέστατα και είναι με την σχολή της θετικής ατζέντας.

Ελλάδα & Τουρκία/Τουρκία & Ελλάδα ένα μονοπάτι έχουν για ευοίωνο μέλλον αυτό της συνεννόησης – της συνεργασίας – της συνανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Next Post

Το Ευρω-Σύμφωνο που Χρειαζόμαστε

Τον τελευταίο χρόνο οι Ευρωπαϊκές αρχές έχουν θέσει σε αναστολή τα μέτρα που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την επίτευξη ελλειμάτων χαμηλότερων του 3% και για την ύπαρξη του δημόσιου χρέους που δε θα ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Δεδομένης και της σημερινής κατάστασης, και της πρωτόγνωρης […]

Κάνε εγγραφή