Η Συμφωνία Αρχών

Νίκος Αλατάς

Μόλις χθες (15/10/2021) ο Olaf Scholz (SPD), η Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) & ο Christian Lindner (FDP) κατέληξαν στην Συμφωνία Αρχών το πρώτο καίριο βήμα για τον σχηματισμό του κυβερνητικού συνασπισμού ΄΄Traffic Light΄΄ [SPD (206 Έδρες) – FDP (92 Έδρες) – GRÜNE (118 Έδρες): 416 Έδρες] στη Γερμανία. Εντός ολίγου θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τα ειδικότερα σημεία του προγράμματος τετραετίας της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας.

Ποια είναι όμως από τα πιο ενδιαφέροντα και άξια λόγου σημεία της Συμφωνίας Αρχών που ενδιαφέρουν όχι μόνο τον Γερμανικό Λαό αλλά ολόκληρη την ΕΕ & την Ευρώπη;

Αρχικά, στο κείμενο γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην αυστηρή διατήρηση του ΄΄φρένου του χρέους΄΄ στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής, όσο δε για την στάση σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ) η επίμαχη φράση είναι ενδεικτική των προθέσεων πέραν κάποιου απροόπτου:

  • «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβεβαίωσε την ευελιξία του. Στη βάση του θέλουμε να διασφαλίσουμε ανάπτυξη, να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των χρεών και να φροντίσουμε για επενδύσεις βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον».

Σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα, γίνεται αναφορά για μη επιβολή καινούργιων φόρων επί περιουσιακών στοιχείων ή επί εισοδήματος, επί εταιρειών ή επί ΦΠΑ, ενδεικτική η φράση:

  • «Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην οικονομία μέσω κινήτρων για τις επενδύσεις στο κλίμα και στην ψηφιοποίηση».

Δεύτερον, γίνεται λόγος για ανέβασμα ταχύτητας και απάλειψη εμποδίων σχετικά με τον τομέα των επενδύσεων, ενδεικτικές οι τοποθετήσεις των τριών κομμάτων:

  • «Θέλουμε να κάνουμε την τρέχουσα δεκαετία, περίοδο επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών».
  • «Στο πλαίσιο του συνταγματικού φρένου χρέους, θα εγγυηθούμε τις μελλοντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην προστασία του κλίματος, την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, την έρευνα και τις υποδομές».

Τρίτον, όσον αφορά την θεματική που σχετίζεται με το κλίμα, γίνεται λόγος για «Προστασία του Κλίματος σε μια κοινωνικο-οικολογική οικονομία της αγοράς», για τοποθέτηση επί όλων των στεγών που είναι κατάλληλες συστήματος συλλογής ηλιακής ενέργειας, για εισαγωγή νέων εμπορικών & επιχειρηματικών μοντέλων, για νέα νομοθεσία το 2022 περί των συγκοινωνιών – οικοδομών – ενέργειας  – βιομηχανίας & γεωργίας, για επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τέλος η απολιγνιτοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

Τέταρτον, υφίσταται λόγος για ασφάλεια & ευελιξία στην αγορά εργασίας, κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο πρόκειται να προωθηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 12 ευρώ/ώρα ήδη από το πρώτο έτος της θητείας του νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Πέμπτον, όσον αφορά τα της Εξωτερικής Πολιτικής, στην Συμφωνία Αρχών υπογραμμίζονται τα εξής:

  • «[…]Η Γερμανία αναγνωρίζει την παγκόσμια ευθύνη της[…]».
  • «[…]Ως χώρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας κανένα από τα σημαντικότερα θέματα της εποχής μας[…]».
  • «[…]Θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενισχύσουμε τη Γερμανία. Ως εκ τούτου, θα καθορίσουμε τα γερμανικά συμφέροντα υπό το φως των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια ενεργή ευρωπαϊκή πολιτική – επίσης με μια ισχυρή γαλλο -γερμανική εταιρική σχέση και σε στενή συνεργασία στο τρίγωνο της Βαϊμάρης[…]».
  • «[…]Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη, στη βάση σταθερών και βιώσιμων δημοσιονομικών, θα βγει από την πανδημία στο σύνολό της οικονομικά ισχυρή, ότι θα πετύχει τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα και θα εφαρμόσει με συνέπεια την Πράσινη Συμφωνία. Θέλουμε να στηρίξουμε μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ[…]».

Στην θεματική της Εξωτερικής Πολιτικής τα τρία κόμματα είναι ξεκάθαρα υπέρ ενίσχυσης της ΕΕ και ειδικότερα της στρατηγικής της κυριαρχίας, υπέρ εφαρμογής των κανόνων του κράτους δικαίου τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, υπέρ αποτροπής της παραπληροφόρησης – των ψευδών ειδήσεων – της προπαγάνδας & της χειραγώγησης από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Υπάρχει δε ξεκάθαρη δέσμευση για εφαρμογή των Διεθνών Συνθηκών σχετικών με τους Πρόσφυγες, εξαιρετικά σημαίνουσες οι κάτωθι τοποθετήσεις:

  • «Θέλουμε να ρυθμίσουμε τις διαδικασίες για τη μετανάστευση των προσφύγων και να καταπολεμήσουμε τις συνθήκες εκμετάλλευσης στις οδούς διαφυγής. Θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ασύλου, τις διαδικασίες για οικογενειακή επανένωση και επιστροφή και να δημιουργήσουμε νόμιμους διαύλους. Οι συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη μετανάστευση μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό».

Και τα τρία κόμματα επιζητούν ένα περισσότερο αυστηρό – δεσμευτικό – περιοριστικό πλαίσιο σχετικά με τα αμυντικά συστήματα.

Έκτον, υποστηρίζεται ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης & της ταχύτητας του Διαδικτύου, η σμίκρυνση της γραφειοκρατίας.

Έβδομον, υφίσταται αδιαμφισβήτητη δέσμευση περί μη περικοπής συντάξεων, ότι η βασική σύνταξη θα ενισχυθεί & θα υπάρξει διασφάλιση περί κατώτατου επιπέδου σύνταξης το 48%.

Advertisement

Όγδοον, τίθεται στοχοθεσία περί οικοδόμησης 400.000 νέων κατοικιών ανά έτος, οι 100.000 εξ αυτών πρόκειται να υπαχθούν σε ειδική ρύθμιση για την αξιοποίησή του. Υφίσταται δε ειδικότερος λόγος για καταπολέμηση παράνομης χρηματοδότησης ακινήτων, με περιοριστικό πλαίσιο στην αγορά από το εξωτερικό ή με μετρητά.

Ένατον, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι προωθείται ψήφος από τα 16 έτη.

Τα παραπάνω λοιπόν ενσαρκώνουν την αποτύπωση μίας Συμφωνίας Αρχών στη βάση αρκετών και επώδυνων συμβιβασμών για όλες τις πλευρές. Από την εν προκειμένω Συμφωνία Αρχών είναι δυνατόν να εκκινήσει ένας σοβαρός προβληματισμός για ζητήματα του μέλλοντος της Ένωσης, όπως για το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ακόμα παραπέρα για το μέλλον του προτύπου Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Σαφέστατα έχουμε θετικούς οιωνούς από τα στοιχεία που προέρχονται από Σοσιαλδημοκράτες (βλέπε Κατώτατος Μισθός, δωρεάν Κατασκευή 400 σπιτιών το χρόνο) και από τους Πράσινους (βλέπε μέτρα καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης: εγκατάσταση ηλιακών συσσωρευτών σε όλες τις νέες κατασκευές, ιδιωτικές & δημόσιες, υποχρεωτική παραγωγή 2% αιολικής ενέργειας το χρόνο, κατάργηση της χρήσης λιγνίτη μέχρι το 2030), τα οποία μπορούν να δώσουν τροφή για συζήτηση σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι Φιλελεύθεροι όμως πέτυχαν για το εκλογικό τους μέγεθος περισσότερα και σημαντικότερα πράγματα. Μία εξέλιξη που αρκετοί/-ες φοβόντουσαν, τώρα φαίνεται να λαμβάνει σάρκα και οστά, θα δούμε τις συνέπειες της σε πολλαπλά επίπεδα.

Στο βάθος χρόνου θα δούμε και την επιρροή του Πρόεδρου των ΗΠΑ Joe Biden στον Olaf Scholz, αυτό διότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ισχυρά ηγετικά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος (Bernie Sanders & Elizabeth Warren) και προωθεί μία εξαιρετικά προοδευτική ατζέντα στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δει στα της οικονομίας.

Πηγές:

Big Business, available on the website: http://www.bigbusiness.gr/index.php/politiki/ee/63558-germania-to-neo-ksekinima-tis-xoras-perigrafoun-sosialdimokrates-fileleytheroi-kai-prasinoi-sto-symfonithen-keimeno-arxon?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0sqBz9kU_NJl27D-2KsuoBfRnW3-agDTqLH7uVXmATA3YhYan_OiYNvWY.

28europe | by Kostas Argyros | με τον Κώστα Αργυρό, available on the website: https://28europe.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html?fbclid=IwAR3kQ-lKWcVa-cqhz4GPZON_MmXzVtbbfIal3VxKzbdDiFEaJvDs6wiMi08.

Politico, available on the website: https://www.politico.eu/article/germanys-social-democrats-greens-fdp-agree-to-hold-formal-coalition-talks/.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Next Post

Η Θριαμβευτική Επάνοδος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία

Την Κυριακή 17η Οκτωβρίου 2021 έλαβε χώρα στην Ιταλία ο δεύτερος γύρος ενδιάμεσων εκλογών για 65 πόλεις & κωμοπόλεις. Μεταξύ αυτών δόθηκαν τρεις κορυφαίες μάχες σε Ρώμη, Τεργέστη, Τορίνο. Στον πρώτο γύρο τα αποτελέσματα για τις τρεις κορυφαίες μάχες είχαν ως εξής: Στην Ρώμη: Enrico Michetti (Centre-right): 30.1%. Roberto Gualtieri […]

Κάνε εγγραφή