Κλειδί για θετικές εξελίξεις το Κείμενο Συμπερασμάτων της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Παρασκευή 02/10/2020 & ώρα 00.45 οι Ευρωπαίοι Ηγέτες στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις (δύο διακοπές για διαβουλεύσεις – 4 προσχέδια συμπερασμάτων – εξαμερή διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών) επί του κειμένου των Συμπερασμάτων καταλήγουν σε συμφωνία. Το Κείμενο των Συμπερασμάτων της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής έχει ως εξής:

«”Η ΕΕ έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας συνεργασίας και αμοιβαία επωφελής σχέσης με την Τουρκία. Η συνέχιση του διαλόγου με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ είναι απόλυτη απαίτηση ως προς αυτό. Όλες οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν μέσω ειρηνικού διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο, των οποίων η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά”.

Ακολούθως, “η ΕΕ χαιρετίζει τα πρόσφατα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και την ανακοίνωση ότι θα συνεχίσουν τις άμεσες διερευνητικές συνομιλίες τους με στόχο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των δύο χωρών. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και να διευρυνθούν”.

Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που πρέπει να σταματήσουν”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “καλεί την Τουρκία να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “υπογραμμίζει ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και καλεί την Τουρκία να αποδεχτεί την πρόσκληση της Κύπρου για έναρξη διαλόγου με στόχο την επίλυση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου”.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “υποστηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ”. “Περιμένει το ίδιο και από την Τουρκία”, προστίθεται.

“Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων διορίζοντας, μετά την επανάληψη (των συνομιλιών), έναν εκπρόσωπο στην αποστολή των γραφείων του ΟΗΕ” αναφέρεται.

Ακολούθως, “υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συνεχιστεί εποικοδομητικές προσπάθειες για να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να ξεκινήσει μια θετική πολιτική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στη διευκόλυνση του εμπορίου, τις επαφές ανθρώπων, τους διαλόγους υψηλού επιπέδου και τη συνεχή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Κομισιόν και με την υποστήριξη του Ύπατου Εκπροσώπου, να εκπονήσουν σχετική πρόταση για την αναζωογόνηση της ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά της για την Τουρκία τον Οκτώβριο του 2019, “σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 29 ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου”.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “καλεί σε μια πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να ξεκινήσει συνομιλίες σχετικά με την οργάνωσή της”.

“Λεπτομέρειες όπως η συμμετοχή, το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να συμφωνηθούν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διάσκεψη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ζητήματα για τα οποία απαιτούνται πολυμερείς λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας οριοθέτησης, της ασφάλειας, της ενέργειας, της μετανάστευσης και της οικονομικής συνεργασίας”, καταλήγουν τα συμπεράσματα».

Θετικού χαρακτήρα ατζέντα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τελικό Κείμενο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Η ΕΕ δείχνει να αντιλαμβάνεται τις επιταγές των καιρών. Βασικά σημεία του Κειμένου είναι τα εξής:

 1. Πρώτο σημείο: Έμπρακτη στήριξη της ΕΕ στην συνέχιση του διαλόγου στην βάση της καλής πίστης, αποχή Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες – από μη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου & των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων, επίλυση διαφορών με ειρηνικό διάλογο, πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα & Κύπρο.
 2. Δεύτερο σημείο: Η ΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας όπως και την εκκίνηση των διερευνητικών επαφών.
 3. Τρίτο σημείο: Καταδίκη των παραβιάσεων των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 4. Τέταρτο σημείο: Κάλεσμα στην Τουρκία για αποχή από ενέργειες σχετικές με παραβίαση Κυριαρχικών Δικαιωμάτων.
 5. Πέμπτο σημείο: Κάλεσμα στην Τουρκία για διάλογο & διαπραγματεύσεις με την Κύπρο όσον αφορά την διευθέτηση ζητημάτων Θαλασσίων Ζωνών.
 6. Έκτο σημείο: Υποστήριξη της ταχείας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό Ζήτημα στην βάση «του πλαισίου του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».
 7. Έβδομο σημείο: Έτοιμη η ΕΕ για ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις επί του Κυπριακού Ζητήματος.
 8. Όγδοο σημείο: Συμφωνία για εκκίνηση θετικής πολιτικής ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας «με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στη διευκόλυνση του εμπορίου, τις επαφές ανθρώπων, τους διαλόγους υψηλού επιπέδου και τη συνεχή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016».
 9. Ένατο σημείο: Κάλεσμα προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα ΚΕΠΠΑ για δημιουργία πρότασης με θέμα την αναζωογόνηση της ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας.
 10. Δέκατο σημείο: Αναφορά σε μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 29 ΣΕΕ & 215 ΣΛΕΕ σχετικά με συνέχιση αρνητικών ενεργειών από την Τουρκία.
 11. Ενδέκατο σημείο: Παρακολούθηση των εξελίξεων με ισχυρό τρόπο μέχρι την Σύνοδο του Δεκεμβρίου.
 12. Δωδέκατο σημείο: Πρόταση για πολυμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο & κάλεσμα στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα ΚΕΠΠΑ περί εκκίνησης συνομιλιών για την ενσάρκωση της εν προκειμένω προτάσεως.

Το Κείμενο Συμπερασμάτων της έκτακτης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν εξαιρετικά καλό και συνοπτικά είχε τα εξής χαρακτηριστικά:

Advertisement
 1. Υπάρχει σαφής αναφορά στο τι θα γίνει σε περίπτωση συνέχισης μίας αρνητικού περιεχομένου συμπεριφοράς της Τουρκίας.
 2. Υπάρχει όμως σαφέστατη στόχευση σε θετική ατζέντα όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ & Τουρκίας, Ελλάδας & Τουρκίας, το Κυπριακό.
 3. Εξαιρετικά θετική & ενδιαφέρουσα η εκκίνηση της υλοποίησης της πρόταση για Πολυμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο.
 4. Εξαιρετικά θετική και ενδιαφέρουσα η Υποστήριξη από την ΕΕ της ταχείας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό Ζήτημα στην βάση «του πλαισίου του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».

Η Δήλωση της Καγκελαρίου της Γερμανίας Α. Μέρκελ προσερχόμενη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προς θετική κατεύθυνση και απόδειξη ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι σωστό:

 • «”Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αναπτύξει μία πραγματικά εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία.
 • “Θέλω να τονίσω ότι η σχέση μας με την Τουρκία είναι φυσικά περίπλοκη και η ΕΕ ενδιαφέρεται πολύ να αναπτύξει μια πραγματικά δημιουργική σχέση με την Άγκυρα, παρά τις δυσκολίες.
 • Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και εξαρτόμεθα ο ένας από τον άλλο όταν πρόκειται για την μετανάστευση και πρέπει να υποστηρίξουμε την Τουρκία που έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα.
 • Φυσικά πρέπει να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και για εμένα η διπλωματία παίζει κυρίαρχο ρόλο”».

Με βάση το Κείμενο Συμπερασμάτων, η ΕΕ έδειξε να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αντί εστίασης σε μία αρνητικού περιεχομένου ατζέντα υπήρξε στόχευση σε μία θετικού περιεχομένου ατζέντα, αποφάσισε και πολύ καλά έπραξε την άμεση εμπλοκή της στα ελληνοτουρκικά και στα του Κυπριακού.

Η περίοδος ΄΄διαλόγου για τον διάλογο΄΄ έχει περάσει, η ΕΕ αποφάσισε να δείξει ότι η πολιτική της ακινησίας δεν είναι πια αποδεκτή, ότι οι ιθύνοντες σε Ελλάδα και Κύπρο οφείλουν να πράξουν τα δέοντα. Έδειξε δε ότι στο Κυπριακό η λύση της Ομοσπονδίας δεν είναι νεκρό γράμμα, ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις.

Ξεκαθάρισε ότι συνέχιση αρνητικού περιεχομένου ενεργειών από την Τουρκία θα σημάνει την εφαρμογή μέτρων με χαρακτήρα κυρώσεων, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για πλήρη εστίαση στον διάλογο και την διπλωματία. Μπορεί να μην υπήρξε η αναφορά της λέξης ΄΄κύρωση΄΄, σκιαγραφήθηκε όμως με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Επίσης, υπήρξε ξεκάθαρη εντολή για εφαρμογή της εξαιρετικά θετικής και ενδιαφέρουσας προτάσεως περί Πολυμερούς Διασκέψεως για την Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι παρόμοιο έχει προτείνει και ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρ.Τ. Ερντοάν.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης είναι κατεξοχήν ένα πολιτικό δίκαιο, και ως τέτοιο προάγει την μέθοδο των Συμφωνιών και αντιμάχεται τις μονομερείς πράξεις. Ελλάδα & Τουρκία/Τουρκία & Ελλάδα μπορούν & πρέπει να επιλύσουν όλες τις διμερείς διαφορές τους, την στιγμή που θα συνδιαλεχθούν με ειλικρίνεια και ουσία, την στιγμή που θα επιδιώξουν μακριά από μαξιμαλιστικές θέσεις αμοιβαίους και κοινά επωφελείς συμβιβασμούς. Είναι ώρα για ουσιαστικό διάλογο και ουσιαστικές – εις βάθος διαπραγματεύσεις για λύσεις που θα έχουν θετικά αποτελέσματα και για τις δύο χώρες.

Η ιστορία διδάσκει και γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω, το 1930 μόλις 8 χρόνια μετά τα γεγονότα της Μ. Ασίας οι Ελευθέριος Βενιζέλος & Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ/Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ & Ελευθέριος Βενιζέλος σύνηψαν την 30η Οκτωβρίου 1930 το περίφημο Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Συνδιαλλαγής & Διαιτησίας, το οποίο θα διάνοιγε την θετικότερη περίοδο διμερών σχέσεων των δύο χωρών μέχρι το 1954. Την 17η Ιουνίου του 1930 σε μία ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 • «Έχομεν ακόμη, Τούρκοι και Έλληνες, υπέρτατον συμφέρον να γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι μπορεί να ευρεθούν μίαν ημέραν εις αντίθετον προς το έτερον των δύο Κρατών ότι δεν δύνανται να υπολογίσουν εις εκμετάλλευσιν της άλλοτε μεταξύ αυτών εχθρότητος. Τούτο είναι μέγα πολιτικόν συμφέρον και διά τα δύο Κράτη. Ευτυχώς οι ηγέται της σημερινής Τουρκίας έχουν σαφέστατην αντίληψιν ότι η παγίωσις της φιλίας των δύο Εθνών εξυπηρετεί άριστα τα συμφέροντα αμφότερων. Είμαι βέβαιος ότι την πεποίθησιν την οποίαν επί του σημείου τούτου έχομεν ημείς εδώ συμμερίζονται απολύτως και οι κυβερνήται της Τουρκίας. Και δια τούτο, κύριοι ζητώ από την Βουλήν την κύρωσιν του υποβαλλομένου νομοσχεδίου, την επιψήφισιν αυτού, δια του οποίου κυρούται η τελευταίως υπογραφείσα εν Αγκύρα σύμβασις. Ζητώ τούτο με την πεποίθησιν ότι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί το τέρμα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία αλλά αποτελεί, αντιθέτως, ως είπον προ ολίγου, την αρχήν μιας νέας ιστορικής περιόδου δια τας σχέσεις των δύο Κρατών και διά την εξασφάλισιν και ευημερίαν της Εγγύς Ανατολής».

Όταν οι πολιτικοί βλέπουν μπροστά και δεν λογαριάζουν το εφήμερο πολιτικό κόστος, όπως έγινε και με την Σπουδαία Συνθήκη των Πρεσπών, και όταν προσανατολίζονται στην επίτευξη λύσεων με οφέλη και για τις δύο πλευρές χωρίς νικητή-ηττημένο, τότε μόνον υφίσταται ευοίωνο μέλλον.

Πριν λίγες μέρες την 01/10/1960 είχαμε την Επέτειο Ανακήρυξης Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και βασικά στοιχεία του πλαισίου ανεξαρτησίας ήταν τα εξής:

 • Ανακήρυξη Ανεξαρτησίας της Κύπρου βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου & των Συνθηκών Εγγυήσεως (Ελλάδα – Τουρκία – Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας & της Βορείου Ιρλανδίας), Συμμαχίας και Εγκαθιδρύσεως.
 • Πρώτος Πρόεδρος: Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’.
 • Πρώτος Αντιπρόεδρος: Δρ. Φαζίλ Κιουτσούκ.

Από τότε μέχρι σήμερα η Κύπρος βιώνει 60 χρόνια ταραγμένης ιστορίας. Στο διάβα της ιστορίας από το 1960 μέχρι σήμερα υπήρξαν αρκετές προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος, μερικές εξ αυτών εξαιρετικά σημαίνουσες. Κορυφαία στιγμή προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος υπήρξε το έτος 2004 με το Σωστό & Θετικό Σχέδιο Ανάν-V. Δυστυχώς με κύρια και τραγική ευθύνη του Τάσου Παπαδόπουλου οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν ένα Σχέδιο που θα έφερνε μία νέα θετικού περιεχομένου εποχή στη Νήσο.

Το Κείμενο Συμπερασμάτων της έκτακτης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δίνει την δυνατότητα για ουσιαστική επανεκκίνηση των διακοινοτικών συνομιλιών, για προώθηση της μόνης βιώσιμης λύσης περί Ομοσπονδιακού Κράτους με δύο Ομόσπονδες Πολιτείες, ισότιμες που θα προωθήσουν τον στόχο της αρμονικής – ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης τους.

Ο διάλογος, η διπλωματία, οι διαπραγματεύσεις, οι λύσεις στην βάση αμοιβαίων και κοινά επωφελών συμβιβασμών δεν αποτελούν χαρακτηριστικά ενδοτικής πολιτικής – χαρακτηριστικά κατευναστικής πολιτικής. Αντιθέτως, ενσαρκώνουν το καλύτερο δυνατό εργαλείο διάνοιξης της οδού για ένα ευοίωνο μέλλον για όλους.

Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Ομοσπονδίας θα αποτελέσει έναυσμα για θετικές εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτό που χρειάζεται είναι θάρρος, μεθοδικότητα, αναφορά σκληρών αληθειών.

Ελλάδα & Τουρκία μπορούν & πρέπει να επιδιώξουν την εμβάθυνση των διμερών τους σχέσεων στην βάση της επίλυσης των διμερών ζητημάτων στην βάση αμοιβαίων και κοινά επωφελών συμβιβασμών, να μετατρέψουν το Αιγαίο σε θαλάσσιο πεδίο συνεννόησης & συνεργασίας.

ΕΕ & Τουρκία μπορούν & πρέπει να τοποθετήσουν τις σχέσεις τους σε νέα θετική βάση. Το Κείμενο Συμπερασμάτων αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Next Post

Η απουσία της Υπουργού Παιδείας από την πραγματικότητα - του Θ. Κουκουτζέλα

*Του Θεμιστοκλή Κουκουτζέλα, φοιτητή ΠΑΜΑΚ Η πανδημία του κορονοϊού, αδιαμφισβήτητα από τον περασμένο Μάρτιο έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας σε πολυεπίπεδη μορφή. Έκτοτε, σχεδόν όλος ο πλανήτης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ,μπήκε σε κατ’οίκον περιορισμό, αναστέλλοντας σχεδόν όλες τις μορφές δια ζώσης συναθροίσεων ,δραστηριοτήτων και διαδικασιών , πραγματοποιώντας […]

Κάνε εγγραφή