Παγκόσμια Τράπεζα: Ίδρυση, δομή, στόχοι

Παγκόσμια Τράπεζα: Ίδρυση, δομή, στόχοι[1].

Η ίδρυση[2]. Παράλληλα με την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,   αποφασίστηκε στο Bretton Woods το 1944 να δημιουργηθεί ένας ακόμα σημαντικός θεσμός αυτός της  Παγκόσμιας Τράπεζας διαμέσου της σύστασης του πρώτου θεσμού της Τράπεζας της Διεθνούς Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει την έδρα της στην Washington D.C. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα δε μέλη της ανέρχονται όπως και του ΔΝΤ στα 189[3].

Η δομή. Οι πέντε θεσμοί[4].Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει  μια σύνθετη δομή. Δεν θα την χαρακτηρίζαμε μια τυπική τράπεζα αλλά ίσως ένα τραπεζικό όμιλο. Ο οποίος αποτελείται από πέντε θεσμούς[5]:


[1] Το υλικό για το παρόν άρθρο προέρχεται από την Πτυχιακή Εργασία του γράφοντος με τίτλο ΄΄Διεθνές Νομισματικό Ταμείο & Παγκόσμια Τράπεζα: Οι ρόλοι, η σχέση και η δεκαετία του 1980.΄΄. Για την προστασία δε των πνευματικών δικαιωμάτων αντιγράφω και το εν λόγω μήνυμα : ΄΄ Απαγορεύεται, η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας εξ ολοκλήρου ή τμήμα αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό , εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν την χρήση της πτυχιακής εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.΄΄

[2] Βλέπε σχετικά Ζαχαριάδη-Σούρα (2004), σελ. 105-106.

[3] Βλέπε σχετικά την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members.

[4] Βλέπε αναλυτικά Cohn (2009), σελ. 528-531.

[5] Λίγα λόγια σχετικά για κάθε έναν από τους πέντε θεσμούς της Τράπεζας:

 • Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD): α: ίδρυση το 1944, β: πρώτη εργασία η ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον ΒΠΠ, γ: μετέπειτα άρχισε εν γένει να παρέχει δάνεια.
 • Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης (International Finance Corporation, IFC): α: ίδρυση το 1956, β: στόχος η τόνωση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, γ: η πιο ογκώδης πολυμερής πηγή δανείων & χρηματοδότησης μέσω μετοχικού κεφαλαίου σε προγράμματα του ιδιωτικού τομέα του Νότου.
 • Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (International Development Association, IDA): α: ίδρυση το 1960, β: παροχή λιγότερο αυστηρών δανείων από εκείνα της IBRD στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
 • Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (International Centre for Settlement Investment Disputes, ICSID): α: ίδρυση το 1966, β: παροχή εργαλείων συμβιβασμού & επιδιαιτησίας σε θέματα με αντικείμενο τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
 • Γραφείο Πολυμερούς Εγγύησης Επενδύσεων (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA): α: ίδρυση το 1988, β: παροχή εγγυήσεων σε ξένους επενδυτές όσον αφορά ζημιές από μη εμπορικούς κινδύνους.

Τα όργανα[1].Πέρα από τους πέντε Θεσμούς, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει και τέσσερα όργανα:

Η Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί ένα πολυσύνθετο οικοδόμημα αποτελούμενο από πέντε θεσμούς, οι οποίοι σκιαγραφήθηκαν παραπάνω.

Σε αυτό το οικοδόμημα το υπέρτατο όργανο άσκησης των πολιτικών του θεσμού είναι το Συμβούλιο των Διοικητών[1]. Ο κανόνας είναι οι Διοικητές να είναι είτε υπουργοί οικονομικών είτε υπουργοί ανάπτυξης των κρατών μελών. Μια φορά το χρόνο στα Annual Meetings διεξάγεται συνάντηση των Διοικητών του Ταμείου και της Τράπεζας. Το Συμβούλιο των Διοικητών ορίζει ειδικά καθήκοντα στους 25 Εκτελεστικούς Διευθυντές. Οι πέντε μεγαλύτεροι μέτοχοι ορίζουν Εκτελεστικό Διευθυντή, τα υπόλοιπα μέλη της Τράπεζας εκπροσωπούνται από εκλεγμένους Εκτελεστικούς Διευθυντές. Το Συμβούλιο των Διοικητών είναι δε υπεύθυνο για την συνολική διαχείριση της Τράπεζας.

Οι Εκτελεστικοί Διευθυντές[2] της Τράπεζας ενσαρκώνουν τα Διοικητικά Συμβούλια. Ο κανόνας είναι να συναντώνται δύο φορές την εβδομάδα, έργο αυτών ο έλεγχος των εργασιών της Τράπεζας, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο έγκρισης δανείων,  νέων πολιτικών, του διοικητικού προϋπολογισμού, βοηθητικών στρατηγικών χωρών και δανειακών – χρηματοπιστωτικών αποφάσεων. Από τους Εκτελεστικούς Διευθυντές επιλέγεται και ο Πρόεδρος της Τράπεζας[3].

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας από το Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών, η θητεία είναι πενταετής και ενέχει το χαρακτηριστικό της ανανέωσης. Κάτω από την εξουσία του Προέδρου η Τράπεζα επιτελεί το έργο της, είναι δε ο Πρόεδρος που δίνει και αυτός την κατεύθυνση στο έργο του θεσμού.

Προσανατολισμό στο έργο της Τράπεζας δίνουν οι Υπηρεσίες και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι.

Από τη στιγμή μετά την αιφνίδια παραίτηση του Jim Yong Kim την 7η Ιανουαρίου, άφησε δε το τιμόνι της Τράπεζας την 1η Φεβρουαρίου, χρέη Προέδρου εκτελούσε η Kristalina Georgieva. Την 5η Απριλίου του 2019 13ος Πρόεδρος της Τράπεζας[4] εξελέγη ο David R. Malpass[5] και η θητεία του εκκίνησε την 9η Απριλίου του 2019[6].  

Παρακάτω παρατίθεται λίστα με τους διατελέσαντες Προέδρους της Τράπεζας.

 • Eugene Meyer[7] – 06/1946-12/1946.
 • John Jay McCloy[8] – 03/1947-06/1949.
 • Eugene Robert Black[9] – 07/1949-12/1962.
 • George David Woods[10] – 01/1963-03/1968.
 • Robert Strange McNamara[11] – 04/1968-06/1981.
 • Alden Winship Clausen[12] – 07/1981-06/1986.
 • Barber Conable[13] – 07/1986-08/1991.
 • Lewis Thompson Preston[14] – 09/1991-05/1995.
 • James David Wolfensohn[15] – 06/1995-05/2005.
 • Paul Dundes Wolfowitz[16] – 06/2005-06/2007.
 • Robert Bruce Zoellick[17] – 07/2007-06/2012.
 • Jim Yong Kim[18] – 07/2012-02/2019.
 • Kristalina Georgieva[19] – Interim President – 02/2019-04/04/2019.

Οι στόχοι[20]. Την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο γνωστός μας κόσμος και ιδίως η Γηραιά Ήπειρος βρίσκονται σε ένα υψηλό στάδιο αποσύνθεσης και καταστροφής σε πολλαπλά επίπεδα.

Αρχικός στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας όταν ΄΄σφυρηλατήθηκε΄΄ στην «Νομισματική και Δημοσιονομική Διάσκεψη» των Ηνωμένων Εθνών  ήταν η παροχή βοήθειας σε χώρες, που επλήγησαν από τον Πόλεμο.

Με την πάροδο του χρόνου οι προτεραιότητες του συγκεκριμένου οργανισμού υπέστησαν αλλαγή προσανατολισμού. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του πρώτου θεσμού της Τράπεζας, από την ανοικοδόμηση οδεύσαμε στην ανάπτυξη. Εν ολίγοις, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων  χωρών.

Συνοπτικά οι δύο βασικοί σημερινοί στόχοι[21] της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι οι εξής. Αρχικά, πρωτεύων στόχος είναι το τέλος της φτώχειας. Δεύτερος εξίσου σημαντικός στόχος η προώθηση ευημερίας ανά τον κόσμο.


[1] Όσον αφορά το εν λόγω όργανο για μια αναλυτική παρουσίαση βλέπε σχετικά την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors.

[2] Όσον αφορά το εν λόγω όργανο για μια αναλυτική παρουσίαση βλέπε σχετικά την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors.

Advertisement

[3] Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας συνήθως προέρχεται από τις ΗΠΑ.

[4] Πληροφορίες σχετικές με τον νέο πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας βλέπε σχετικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://president.worldbankgroup.org/.

[5] Είναι ο νυν Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ημερομηνία εκλογής 05/04/2019 και ημερομηνία εκκίνησης εκτέλεσης των καθηκόντων του 09/05/2019. Προηγουμένως ήταν Υφυπουργός στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με επίκεντρο τις διεθνείς σχέσεις στην Κυβέρνηση του Προέδρου Donald Trump.

[6] Βλέπε ενδεικτικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://president.worldbankgroup.org/.

[7] Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 06/1946-12/1946.

[8] Υπήρξε ο δεύτερος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 03/1947-06/1949.

[9] Υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 07/1949-12/1962.

[10] Υπήρξε ο τέταρτος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 01/1963-03/1968.

[11] Υπήρξε ο πέμπτος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 04/1968-06/1981.

[12] Υπήρξε ο έκτος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 07/1981-06/1986.

[13] Υπήρξε ο έβδομος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 07/1986-08/1991.

[14] Υπήρξε ο όγδοος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 09/1991-05/1995.

[15] Υπήρξε ο ένατος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από την Αυστραλία και η θητεία του ήταν η εξής: 06/1995-05/2005.

[16] Υπήρξε ο δέκατος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 06/2005-06/2007.

[17] Υπήρξε ο ενδέκατος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από τις ΗΠΑ και η θητεία του ήταν η εξής: 07/2007-06/2012.

[18] Υπήρξε ο δωδέκατος Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από την Νότια Κορέα και η θητεία του ήταν η εξής: 07/2012-02/2019.

[19] Υπήρξε η δέκατη τρίτη προσωρινή Πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταγόταν από την Βουλγαρία και η θητεία της ήταν η εξής: 02/2019-04/04/2019.

[20] Βλέπε σχετικά Ζαχαριάδη-Σούρα (2004), σελ. 105-106 και στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/.

[21] Βλέπε σχετικά την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/en/who-we-are.[1] Βλέπε σχετικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.worldbank.org/.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Next Post

Β.Κικίλιας: Νοσοκομειακή περίθαλψη μόνο για Ἕλληνες με αίμα ἑλληνικόν

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του νέου υπουργού υγείας Β.Κικίλια, σύμφωνα με τις οποίες «Ούτε ένα ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων χαμένο. Δεν θα πληρώνουν πλέον οι Έλληνες φορολογούμενοι τις υπηρεσίες που το ΕΣΥ παρέχει σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους». Ο υπ. Υγείας υποστήριξε ότι στον νέο σχεδιασμό για το εθνικό σύστημα υγείας […]

Κάνε εγγραφή