Σχέδιο-πρόταση ‘‘Μένουμε Όρθιοι’’: απόδειξη άσκησης σοβαρού αντιπολιτευτικού λόγου από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Το μεσημέρι της 6ης Απριλίου 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παρουσίασε σε κοινή συνέντευξη τύπου υπό τους Α. Τσίπρα – Ε. Αχτσιόγλου – Α. Χαρίτση – Ν. Παππά – Ε. Τσακαλώτο ένα ορθά δομημένο σχέδιο-πρόταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 εδώ στην χώρα μας με πλήρη και εις βάθος ανάλυση.

Σε αρχικό επίπεδο, οι βασικοί στόχοι της Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι οι εξής:

 • (Α): Διατήρηση θέσεων και σχέσεων εργασίας αλλά και εισοδημάτων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων-ελευθέρων επαγγελματιών κατά τη διάρκεια της κρίσης, στο επίπεδο και την ποιότητα που είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξή της.  
 • (Β): Στήριξη των επιχειρήσεων μέσω απευθείας ενισχύσεων και επιδοτήσεων αλλά και μέσω διευκολύνσεων ρευστότητας και εξυπηρέτησης χρεών.  
 • (Γ): Διατήρηση της εγχώριας ζήτησης της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια της κρίσης, μέσω στήριξης της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης.  
 • (Δ):Χορήγηση ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω δανείων με εγγύηση του δημοσίου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων κατά τη φάση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και μετά το τέλος αυτής.
 • (Ε): Διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Η οργανωτική διάρθρωση του σχεδίου-πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία διεξήχθη με τέτοιο τρόπο, που να μην επιβαρύνει το κράτος σε πολλαπλές εκφάνσεις (βλέπε π.χ. μικρό διοικητικό κόστος) και σαφέστατα με τον ταχύτερο χρόνο υλοποίησης για το μέγιστο δυνατό όφελος εργαζομένων & επιχειρήσεων.

Οι πηγές χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό του σχεδίου-πρόταση του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι τέτοιες που δύνανται να καλύψουν τα εξής:

 • (Α): Μέτρα καθαρά δημοσιονομικού χαρακτήρα όπως υγειονομικές δαπάνες,
 • (Β): Δαπάνες στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων,
 • (Γ): Δαπάνες κοινωνικών και άλλων επιδομάτων,
 • (Δ): Δαπάνες στήριξης επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων απευθείας από το κράτος,
 • (Ε): Δαπάνες επιδόματος ανεργίας,
 • (ΣΤ):Απώλεια εσόδων κρατικού προϋπολογισμού λόγω αναβολής καταβολής υποχρεώσεων από επιχειρήσεις – αυτοαπασχολούμενους.

Αυτές οι πηγές χρηματοδότησης είναι οι εξής:

 1. Ταμειακό Απόθεμα Ασφαλείας (μαξιλάρι): 20δισ. ευρώ. Πρόκειται για τμήμα του συνολικού ταμειακού αποθέματος που φτάνει τα 37 δισ. ευρώ και σχηματίστηκε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα τα έτη 2016, 2017 και 2018. Εξ αυτού τα 15,6 δισ. είναι δεσμευμένα για την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ τα υπόλοιπα είναι άμεσα ταμειακά διαθέσιμα. Προτείνουμε τμήμα αυτό του ταμειακού αποθέματος ύψους 20 δισ. να χρησιμοποιηθεί καθώς συνιστά διαθέσιμο σε ενεστώτα χρόνο ποσό του ελληνικού δημοσίου που μπορεί άμεσα να δαπανηθεί για την κάλυψη μέτρων αμιγώς δημοσιονομικού χαρακτήρα χωρίς να χρειάζεται δανεισμός. Τούτο σημαίνει ότι η αξιοποίησή του δεν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Χρόνος ενεργοποίησης: άμεσα.
 2. Επιστροφή ANFAs και SMPs: 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την επιστροφή των κερδών από τα ANFAs και SMPs που υπό τις παρούσες συνθήκες μπορούν να κατευθυνθούν στις δαπάνες συγκράτησης της ύφεσης και ανάκαμψης της οικονομίας. Χρόνος ενεργοποίησης: άμεσα.
 3. Πρόγραμμα SURE (ύψους 100 δισ. για όλη την Ευρώπη, κατ’ ελάχιστο 2 δισ. για την Ελλάδα). Πρόκειται για πρόγραμμα “ασφάλισης” των εργαζομένων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να μη χρειαστεί να απολυθούν. Το πρόγραμμα θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να πληρώνουν επί της ουσίας τους μισθούς των εργαζομένων των επιχειρήσεων που σταματούν ή μειώνουν την παραγωγή και τις ώρες εργασίας. Ακόμη δεν έχει γίνει η κατανομή των 100 δισ. ευρώ του SURE, παρόλα αυτά τα 2 δισ. ευρώ είναι το υποχρεωτικά ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα. Χρόνος ενεργοποίησης: 1 μήνας.
 4. Δανειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ): 0,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υφιστάμενο δάνειο-πλαίσιο που διευκόλυνε τη χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ και μπορεί να μετατραπεί σε δάνειο χρηματοδότησης οποιασδήποτε δαπάνης για αντιμετώπιση πανδημίας. Χρόνος ενεργοποίησης: η εκταμίευση του δανείου και οι σχετικές δαπάνες μπορούν να γίνουν εντός 1-2 μηνών.
 5. Αναπροσανατολισμός πόρων ΕΣΠΑ: τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ. Με βάση το πακέτο ευελιξίας που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και το πρόσθετο πακέτο που δρομολογείται αυτές τις μέρες αυξάνεται η δυνατότητα ανακατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ και διευρύνεται η επιλεξιμότητα των πόρων για να συμπεριλάβουν δαπάνες που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Περιλαμβάνονται δαπάνες στήριξης εργαζομένων (επίδομα 800 ευρώ), κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων που πλήττονται, μέτρα υγειονομικής στήριξης (από μισθούς νέων γιατρών και νοσηλευτών μέχρι ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και προμήθειες). Προτείνεται η μετατροπή υφιστάμενων δαπανών όπως οι παραπάνω σε επιλέξιμες δαπάνες του ΕΣΠΑ μέσω ανακατανομής πόρων και υπερδέσμευσης που αναμένεται να προσφέρουν ισάριθμα έσοδα στον προϋπολογισμό. Χρόνος ενεργοποίησης: οι δαπάνες μπορούν να γίνουν άμεσα ενώ μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να διασφαλιστεί η συμπερίληψή τους στο ΕΣΠΑ και η εισροή της κοινοτικής συνδρομής.

Επιπλέον προβλέπονται πηγές χρηματοδότησης και από εγγυοδοτικά και άλλα εργαλεία ενίσχυσης ρευστότητας των επιχειρήσεων. Αυτές θα δώσουν επιπλέον ρευστότητα μέσω:

 • (Α): Του Τραπεζικού Συστήματος, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • (Β): Του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Αυτές οι πηγές χρηματοδότησης είναι οι παρακάτω:

 1. Πρόσθετος δανεισμός του τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ: 12 δισ. ευρώ. Πρόκειται για παροχή ρευστότητας των τραπεζών απευθείας από την ΕΚΤ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγοράς που προκύπτουν από την πανδημία. Χρόνος ενεργοποίησης: άμεσα.
 2. Πρόσθετος δανεισμός του τραπεζικού συστήματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) : 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για πρόσθετη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας των τραπεζών απευθείας από την ΕΤΕπ στη λογική του Global Loan που είχε λειτουργήσει και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνος ενεργοποίησης: 2-3 μήνες.
 3. Νέο Εγγυοδοτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) : 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για νέο εγγυοδοτικό εργαλείο που προτείνει ήδη η ΕΤΕπ στο ECOFIN προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η δανειοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες (το δημόσιο με τη βοήθεια της ΕΤΕπ εγγυάται σημαντικό μέρος των δανείων των τραπεζών προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο των τραπεζών και να αυξηθεί η προσφορά δανείων). Χρόνος ενεργοποίησης: 5-6 μήνες.

Με υπόβαθρο την παραπάνω χρηματοδότηση ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει την εξής δέσμη μέτρων:

(Α): Υγεία (1 δισ. ευρώ):

 • 4.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού. Τώρα είναι η ώρα της επένδυσης στο ΕΣΥ και στη Δημόσια Υγεία.  
 • Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών για την προστασία των «ανθρώπων της πρώτης γραμμής».  
 • Κεντρική διαχείριση των εργαστηριακών ελέγχων για τον κορωνοϊό, ενιαία κριτήρια για τη διενέργειά τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενίσχυση των δημόσιων εργαστηρίων και των διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ και σε όλες τις περιπτώσεις μηδενική οικονομική συμμετοχή από τον πολίτη.  
 • Μεταξύ του «Μένουμε Σπίτι» και του νοσοκομείου, υπάρχει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι κρίσιμο να ενεργοποιηθούν άμεσα στη μάχη της πανδημίας τα Κέντρα Υγείας, οι ΤΟΜΥ και τα περιφερειακά ιατρεία. Ο ΕΟΔΥ οφείλει να διασυνδεθεί με την ΠΦΥ και πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) για κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα και λήψη δειγμάτων.  
 • Ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες-μετανάστες, Ρομά, φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία, ψυχιατρεία και προνοιακά ιδρύματα, φυλακισμένοι, άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι).

(Β): Προστασία της πρώτης κατοικίας:

 • Επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά το τέλος του Απριλίου 2020 και απαγόρευση πλειστηριασμών έως το τέλος του έτους.

(Γ): Άμεσα μέτρα για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη (0,3 δισ. ευρώ):

 • Αύξηση κατά 50% στα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και στο επίδομα για ανασφάλιστους υπερήλικες και λήψη μέτρων για την ομαλή συνέχιση των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
 • Άμεσα πρέπει να καταβληθούν τα αναπηρικά επιδόματα στους αιτούντες με πλήρη φάκελο στα ΚΕΠΑ, καθώς τα τελευταία δεν συνεδριάζουν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Το συνολικό μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 104 εκατ. ευρώ.

(Δ): Ειδικό επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για επισφαλώς εργαζόμενους και μη επιδοτούμενους ανέργους (1,5 δισ. ευρώ):

 • Το δημόσιο οφείλει να δώσει ένα ειδικό επίδομα που θα υποστηρίξει τους επισφαλώς εργαζόμενους (πχ. εργαζόμενοι με διάσπαρτα ημερομίσθια, εργαζόμενοι με εργόσημα, εργολαβικοί και δανειζόμενοι εργαζόμενοι), τους μη επιδοτούμενους ανέργους καθώς και τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.
 • Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τη δημιουργική οικονομία και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, που έχουν υποστεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα, παρόμοιο με τον τουρισμό, δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας δεν εντάσσονται στις μέχρι σήμερα εξαγγελθείσες ρυθμίσεις προστασίας από την κυβέρνηση, παραμένοντας αόρατοι γι’ αυτήν.
 • Το ειδικό επίδομα θα δοθεί με το μηχανισμό που δόθηκαν τα μερίσματα τα έτη 2017 και 2018. Θα δοθεί δε δύο φορές μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ώστε να στηρίξει τους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της οξείας κρίσης.
 • Το συνολικό ποσό για το ειδικό μέρισμα είναι 1,5 δισ. ευρώ με 1,7 εκατ. δικαιούχους και σχεδόν 3,7 εκατ. Ωφελούμενους.

(Ε): Κόσμος της εργασίας: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελ. επαγγελματίες, αγρότες (8,5 δισ. ευρώ):

 • Το κράτος οφείλει να καλύψει για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση τον μισθό και το εισόδημα όλων των εργαζόμενων, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από την υγειονομική κρίση, διατηρώντας ενεργές εργασιακές σχέσεις όπως υφίσταντο πριν την έναρξη αυτής. Στην περίπτωση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, το κράτος υπεισέρχεται στη θέση του εργοδότη ως προς όλες τις υποχρεώσεις του για τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
 • To συνολικό ποσό των παροχών του κράτους για 1,7 εκατ. εργαζόμενους και 700 χιλ. αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ για τον Μάρτιο, 3,8 δισ. ευρώ για τον Απρίλιο και 2,75 δισ. ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα.
 • Πιο αναλυτικά, τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα για την εργασία περιλαμβάνουν:
 • Πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το κράτος(περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 • Πλήρη καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από το κράτος.
 • Έκτακτο ειδικό επίδομα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται από την κρίση, το οποίο θα ισούται με το 1/12 του περσινού καθαρού εισοδήματός τους, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο 1000 ευρώ (περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 • Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται (περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 • Άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων, ελαιοκαλλιεργητών και παραγωγών κηπευτικών προϊόντων(ύψους 300 εκατ. ευρώ).
 • Αναστολή έκδοσης λογαριασμών για αγροτικό ρεύμα και αρδευτικό νερό.
 • Επέκταση τους επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους.
 • Γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων.
 • Ακύρωση των απολύσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα.
 • Παράταση ισχύος για έξι μήνες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ξεκίνησαν να λήγουν από το Μάρτιο και μέχρι το τέλος της υγειονομικής κρίσης.
 • Απαγόρευση δυσμενούς μετατροπής συμβάσεων (για παράδειγμα, πλήρους σε μερικής).
 • Υποχρέωση διατήρησης των συμβάσεων εργασίας για έξι μήνες μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης (μετενέργεια).
 • Ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό ημερών μη εργασίας λόγω κορωνοϊού με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων.
 • Προστασία των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν ή και εντείνουν τη δραστηριότητά τους, όπως τα σουπερμάρκετ και delivery (σε θέματα υγείας και ασφάλειας και ωραρίου).

(ΣΤ):Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις:

Advertisement
 • Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης: Αναστολή καταβολής του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες(με προοπτική παράτασης στους εννιά εφόσον κριθεί αναγκαίο).  
 • Καταβολή από το δημόσιο όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης.  
 • Αναστολή καταβολής όλων των γεννημένων έως 15/3 ασφαλιστικών υποχρεώσεων.  
 • Μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης: Θεσμοθέτηση ειδικής ρύθμισης για το σύνολο των αναβληθέντων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή.  
 • Οι αναστολές πληρωμών που προτείνονται ανέρχονται στα 8-10 δισ. ευρώ συνολικά, ποσό όμως που δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος αφού οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, απλώς σε διαφορετικό χρονικό διάστημα.

(Ζ): Τραπεζική πίστη-Συναλλαγές:

 • Μέτρα ανακούφισης των πολιτών που σχετίζονται με την τραπεζική πίστη και τα συναλλακτικά ήθη:  Πάγωμα των δανειακών οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση.  
 • Αναστολή τραπεζικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση.  
 • Παράταση εξόφλησης των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλη δυνατότητα προείσπραξης για όλους στη βάση προσκόμισης παραστατικών.
 • Αναστολή των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών, μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας.

(Η): Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (3 δισ. ευρώ):  

 • Προτείνεται η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (και κατά προτεραιότητα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα) απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών, με σκοπό να καλυφθούν έξοδα (κεφάλαια) κίνησης και άλλες άμεσες ανάγκες. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (καθαρή επιχορήγηση που δεν επιστρέφεται). Κριτήρια για την κατανομή των πόρων είναι κυρίως ο τζίρος, ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και οι ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου. Ο σχεδιασμός του μέτρου πρέπει να προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία και αντικειμενικά κριτήρια.  
 • Έκτακτο Ειδικό Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την τόνωση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ.

(Θ): Επιτάχυνση υλοποίησης και εκταμίευσης των πληρωμών των δημοσίων επενδύσεων:

 • Είναι αυτονόητο ότι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (και ειδικά του κατασκευαστικού κλάδου) επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό πιο γρήγορη υλοποίηση και πληρωμή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο δυστυχώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις ήδη πριν την παρούσα κρίση. Ο ετήσιος στόχος εκτέλεσης των πληρωμών των ενταγμένων έργων για το 2020 (στο εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) του ΠΔΕ πρέπει να εκπληρωθεί στο ακέραιο, ενώ προγράμματα και έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί πρέπει να συνεχιστούν και να επιταχυνθούν αντί να αναβάλλονται να καταργούνται και να καθυστερούν με ευθύνη της κυβέρνησης (παραδείγματα: Πρόγραμμα Φιλόδημος για έργα Δήμων, Πρόγραμμα Ηλέκτρα για ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, Μετρό Θεσσαλονίκης και Αθήνας, οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος, ΒΟΑΚ κλπ).
 • Επιπλέον, πρέπει να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πολυετούς προγραμματισμού για τις δημόσιες επενδύσεις ώστε να ωριμάσουν τάχιστα και να προκηρυχθούν άμεσα μια νέα γενιά μικρών και μεγάλων έργων από το 2021 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δίνοντας προοπτική και οικονομική ύλη σε πολλές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, των ψηφιακών υπηρεσιών κ.λπ.

(Ι): Ηρακλής για τις επιχειρήσεις. Μηχανισμός παροχής άμεσης ρευστότητας και εγγυήσεων σε ΜΜΕπιχειρήσεις (12 δισ. ευρώ):

 • Η διαθέσιμη ρευστότητα που εξασφάλισαν οι τράπεζες μέσω του προγράμματος της ΕΚΤ (PEPP) πρέπει άμεσα να διοχετευθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα εργαλεία ενίσχυσης τηςρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω δανείων από το τραπεζικό σύστημα και άλλων αντίστοιχων τρόπων, απευθύνονται σε επιχειρήσεις που πριν την κρίση πληρούσαν κάποια ελάχιστα τραπεζικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Όμως, δεδομένης της κλίμακας της οικονομικής διαταραχής η εφαρμογή των τραπεζικών κριτηρίων καθίσταται απολύτως ακατάλληλη και οπωσδήποτε προ-κυκλική.
 • Η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ΜΜΕπιχειρήσεων είναι μεγάλη. Τρία (3) δισ. -βλ. παραπάνω μέτρο -Ζ- πρέπει να διατεθούν άμεσα για την σχετική ενίσχυση συνδεόμενη με το μισθολογικό κόστος της προηγούμενης χρονιάς.
 • Δεδομένης της κατάστασης της κρίσης, το κράτος κυρίως μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να προωθήσει εργαλεία εγγυήσεων ώστε να επιτευχθεί χωρίς εμπόδια η δανειοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες των πρώτων: κεφάλαιο κίνησης, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, εγγύηση υποχρεώσεων επιχειρήσεων προς προμηθευτές (με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) κλπ.
 • Πρέπει να σχηματιστεί άμεσα, εντός της αναπτυξιακής τράπεζας το ταμείο αλληλεγγύης και στήριξης των ΜΜΕπιχειρήσεων. Τους επόμενους μήνες να προικοδοτηθεί με εγγυήσεις του δημοσίου.
 • Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ψηφιστεί άμεσα το ΝΣ για τις μικροπιστώσεις με τις πιο ευέλικτες δυνατές λύσεις, στο θέμα της εποπτείας των φορέων χορήγησης τους, ώστε να υπάρξει ταχεία εξυπηρέτηση των ΜΜΕπιχειρησεων και των άλλων δικαιούχων.

Με βάση το σχέδιο-πρόταση το κράτος καλείται να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά ενεργό ρόλο προς όφελος εργαζομένων και επιχειρήσεων. Τρία εργαλεία παρέμβασης μπορούν να λάβουν ‘‘σάρκα και οστά’’:

 • (Α): Ανακεφαλαιοποίηση , στα πρότυπα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έναντι απόκτησης φυσικά μετοχών.
 • (Β): Επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο . Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έναντι προσφοράς επιπρόσθετων μετοχών ή εξαγοράς υπαρχόντων από το κράτος κυρίως το πρώτο μεταβάλλει τη σχέση ίδιων και δανεικών κεφαλαίων και ενισχύει τη δυνατότητα επιπρόσθετου δανεισμού για μία επιχείρηση.
 • (Γ): Απευθείας εθνικοποίηση με αποζημίωση των παλιών μετόχων, κατ’ ανάγκη μειωμένης αξίας.

Το συνολικό ποσό σε ευρώ του σχεδίου-πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανέρχεται στα 26.3 δις ευρώ και στο 14% του ΑΕΠ.

Όπως αποδεικνύεται από την δομή του, πρόκειται για ένα εμπροσθοβαρές σχέδιο-πρόταση που αν τεθεί σε ισχύ από την κυβέρνηση της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα αποτελέσει ένα ισχυρό πλέγμα ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία, η οικονομία Μεγάλων Δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή οικονομία πρόκειται να αντιμετωπίσουν με βάση προβλέψεις από πολλαπλούς αρμόδιους φορείς ύφεση τέτοιου επιπέδου όπως ποτέ άλλοτε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αυτές τις οιωνεί πολεμικές συνθήκες, χρειαζόμαστε πολεμικές οικονομίες, χρειαζόμαστε υλοποίηση πρωτοφανών μέτρων για αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση με τον COVID-19.

Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν το σχέδιο-πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί εκείνη την ‘‘θρυαλλίδα’’ που μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις για την περίοδο που η οικονομία της χώρας θα αρχίσει εκ νέου να λειτουργεί. Είναι ένα σχέδιο που στηρίζει τους εργαζόμενους/ τις εργαζόμενες, τις σχέσεις εργασίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Κοινωνικό Κράτος στο σύνολο του, τις επιχειρήσεις, το κράτος σε πολλαπλές εκφάνσεις του.

Οι Διεθνείς Αγορές Κεφαλαίου δεν πρόκειται να κατευναστούν με αποσπασματικά και μικρού εύρους μέτρα όπως αυτά που καλώς έστω υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του δόγματος του Mario Draghi το 2012 για την σωτηρία της Ευρωζώνης που ενσαρκώθηκε με το θρυλικό «whatever it takes». Αν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι τέτοιο, το σχέδιο-πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί έκφανση του «whatever it takes» σε εθνικό πάντα επίπεδο.

Στην εποχή του COVID-19 ένα είναι σίγουρο ότι βιώνουμε «την επιστροφή του μεγάλου John Meynard Keynes», την ανάδειξη εκ νέου της ζωτικής σημασίας του Κοινωνικού Κράτους απέναντι στο καταστροφικό δόγμα του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού & μονεταρισμού.

Εν ολίγοις, το σχέδιο-πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί μια πλήρως ρεαλιστική – κοστολογημένη επιλογή για να ‘‘φύγει προς τα εμπρός’’ η χώρα, για να προστατευθούν όσο γίνεται περισσότερο εργαζόμενοι/-ες & επιχειρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Next Post

Πρόταση εφαρμογής μέτρων ανακούφισης των Επαγγελματιών από την Αντιπολίτευση στον Δ.Θερμαϊκού

Οι 15 Δημοτικοι Σύμβουλοι των παρατάξεων «Θερμαϊκός – Νέα Πορεία», της οποίας ηγείται ο Γιάννης Μαυρομάτης, «Συμμετέχω – Θερμαϊκος», της οποίας ηγείται ο Θεόδωρος Τζέκος, «Δραση Πολιτών» με επικεφαλής τον Γιώργο Χατζηβαλάση και «Λαϊκη Συσπείρωση» με επικεφαλής την Ντίνα Μώραλη (σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 2 εδάφ. […]

Κάνε εγγραφή