Το άσυλο και τα κελεύσματα της λογικής

Το Σύνταγμα του 1975 καθιερώνει στο άρθρο 16 παρ. 1 την ακαδημαϊκή ελευθερία : «…η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες» μας λέει για να προσθέσει «η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα». Από τη διάταξη αυτή συνάγονται δύο όψεις της […]

Κάνε εγγραφή